Det handler om å dele det gode bondevettet!

Nettside om psykisk helse i landbruket

Dette er Norges Bondelags, Norsk Bonde- og Småbrukarlags og Norsk Landbruksrådgivning HMS sin nettside om psykisk helse i landbruket. Nettstedet er finansiert ved hjelp av sentrale bygdeutviklingsmidler. Gjennom nettstedet vil vi øke oppmerksomheten og bevisstheten omkring hva som kan være med på å gjøre en forskjell i vår hverdag som bønder.

Bondeyrket gir oss mange muligheter, men til tider også mange utfordringer. Som ansvarlig for egen gårdsdrift vurderer bonden hele tiden hvor innsatsen skal settes inn for å sikre produksjonen. Som bønder vet vi av egen erfaring at for å høste en god avling i fremtiden, må man prioritere og legge til rette for et godt vekstgrunnlag.

Oddvar Perdersli, kona Berit

Det er ikke like stor bevissthet om at det av og til også er viktig å stoppe opp – og gjøre vurderinger og prioriteringer omkring hvordan vi kan styrke og sikre trivsel i hverdagen.
Tidspress og stramme marginer gjør at det ofte oppleves som vanskelig å ta seg tid til dette. Nettopp derfor er det ekstra viktig å tenke gjennom hva det er som utfordrer i hverdagen, og hva kan bidra til å gjøre en forskjell for å håndtere belastningene.

Halvparten av befolkningen vil i løpet av livet gå gjennom perioder der den psykiske helsa utfordres. Landbruket skiller seg ikke fra resten av samfunnet her, men gjennom denne nettsiden gjør vi et målrettet grep for å øke bevisstheten og kunnskapen i næringa vår om temaet.

Som bønder kan vi av og til bli for flinke til å skulle klare alt selv, men ingen mestrer alt til enhver tid.

«Livet er ingen rett linje», sier generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse.

Både i samfunnet generelt og i landbruket kan vi bli flinkere til å erkjenne dette.

«Når man setter ord på det, så er det til hjelp», forteller bonde Oddvar Pedersli, en annen av bidragsyterne i prosjektet.

Som bønder har vi et nettverk rundt oss av organisasjoner, rådgivere og kollegaer.

«Min erfaring er at alle står klar og ønsker å hjelpe, men man får ikke gjort noe når man ikke vet», oppsummerer HMS-rådgiveren Halle Arnes.

På nettsiden finner du åtte forskjellige intervjuer som forteller om ulike sider ved psykisk helse:

Fra bonden med egne erfaringer med psykisk sykdom, til fagpersoner fra Rådet for psykisk helse og Mattilsynet, og bønder som gir sitt perspektiv på hva som kan gjøre en forskjell i hverdagen.
Sitatet «Det vi får bevisstgjort, kan vi gjøre noe med. Det vi ikke får bevisstgjort, gjør alltid noe med oss», beskriver godt hva vi ønsker med prosjektet.

Vår oppfordring er å gå inn å se filmene og les tekstene med budskapet og historiene fra Oddvar Pedersli, Odd Christian Stenerud, Bente Roer, Knut Olav Omholt og Halle Arnes, Hans Edvard Torp, Robotklubben på Snåsa, Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse og Einar Vatle i Mattilsynet.

Det handler om å gjøre en forskjell for seg selv og for andre – og å dele det gode bondevettet med hverandre!

Lars Petter Bartnes, leder Norges Bondelag og Merete Furuberg, leder Norsk Bonde- og Småbrukarlag

«Som bønder har vi et nettverk rundt oss»